Fooie en Belangrike Inligting

Die skoolfonds vir 2020 is deur die Beheerliggaam goedgekeur:

Skooltasse word by die klerewinkel op die skoolterrein verkoop.  Alle leerders is verplig om die voorgeskrewe tas te gebruik.  Die voorgeskrewe tas is ‘n swart dratas met sewe afskortings en skoolwapen op.  Geen handboeke sal aan leerders uitgereik word wat nie die korrekte skooltas het nie.  Geen graffiti of tippex mag op tasse gebruik word nie.

 

  • Sluitkassies (Lockers) is by die skool beskikbaar. 

  • Die sluitkassies word verhuur op ‘n jaarlikse basis vanaf Januarie tot en met einde November. 

  • Alle leerlinge wat sluitkassies gehad het, moet heraansoek doen in 2020.

            Die pryse vir 2020 is as volg:

 

  • Tipe A – R300.00

  • Tipe B – R250.00

  • Tipe C – R200.00

  • Tipe D – R150.00

 

Leerders gaan voorsien word met van hul skrifte en word dus aangeraai om nie skrifte te koop voor skool begin nie.

 

 

Sodra die skole open, is die atletiek seisoen in volle swang.  Oefen dus gerus gedurende die vakansie. 

Die Interhuis Atletiekbyeenkoms vind plaas op 20 Januarie 2020 en massadeelname word beoog. 

 

Die skooladministrasiekantoor sal op 13 en 14 Januarie 2020 oop wees sodat u, u besonderhede kan kontroleer.  Bevestig asseblief tydens hierdie tydperk u besonderhede by Mev. Green vanaf 07:00 tot 16:00. 

Indien u nie reeds u eerste paaiement van die skoolgeld in November 2019 betaal het nie, is dit dan betaalbaar.

 

Die skoolfonds vir 2020 is deur die Beheerliggaam goedgekeur:

R16 000.00 per jaar of 10 paaiemente van R1 600-00 per maand vanaf Januarie 2020.  Hierdie geld kan reeds vanaf November 2019 betaal word, of op 13 en 14 Januarie 2020.

 

Die bankbesonderhede is soos volg:  (Skool)

 

                                                            Rekeninghouer:            HPR

                                                            BANK:                             ABSA bank

                                                            Rekening nommer:      1170-390-276

                                                            Bankkode:                      334544

                                                            Verwysingsnommer     Leerling se skool rekening nommer

  • Lockers are available at school. 

  • These are leased annually from January to end of November. 

  • All learners that have had lockers in 2019, must re-apply in 2020.

 

The prices are:

Type A -  R320-00                                      

Type B -  R270-00 

Type C - R210.00

Type D - R160.00

 

Learners will be supplied with some of their scripts and it is therefore recommended that they do not buy any until the school starts.

 

As soon as the school re-opens, it is the athletics season and it is recommended that learners practise during the holiday.  The Inter House Athletics Meeting will be held on 20 January 2020 and whole school participation is our aim.

 

The School Administration office will be open on 13 and 14 January 2020.  Please confirm your details with Mrs Green between 07:00 to 16:00 during these two days.  If your first payment was not made in November 2019, it can be made then.

 

School fees for 2020.

R16 000.00 per annum or 10 instalments of R1 600-00 per month, payable from January 2020.  This money is payable as from

November 2019, or on 13 and 14 January 2020.

 

Please note the difference between School and Hostel’s banking and referencing details.

 

The banking details are: (School) (Card facilities available at admin office)

                                                               

                                                   Account Holder:        HPR

                                                   BANK:                         ABSA Bank

                                                   Account number:      1170-390-276

                                                  Bank code:                  334544

                                                  Reference:                  Learner’s account number

Kleredrag Reëls

Druk op die dokument om te lees