Fooie en Belangrike Inligting

Die skoolfonds vir 2018 is deur die Beheerliggaam goedgekeur:

R13 500.00 per jaar of 10 paaiemente van R1 350-00 per maand vanaf Januarie 2018.  Hierdie geld kan reeds vanaf November 2017 betaal word, of op 15 en 16 Januarie 2018.

 

Die bankbesonderhede is soos volg:  (Skool)

                                                            Rekeninghouer:                HPR

                                                            BANK:                           ABSA bank

                                                            Rekening nommer: 1170-390-276

                                                            Bankkode:                      334544

                                                            Verwysingsnommer           Leerling se skool rekening nommer

           

Die koshuisgelde per jaar (soos goedgekeur deur die Beheerliggaam) is R20 5000, Kommunefooie -  R23 300.00 en En-suite

R26 700.00 (etes ingesluit) per jaar.  Die fooie is kwartaalliks vooruitbetaalbaar.  *Addisionele R200 word gevra vir breekskade.

 

Let op die verskil tussen die Skool en Koshuis se Bankbesonderhede en Verwysings.

Die bankbesonderhede is soos volg: (Koshuis)

 

                                                            Rekeninghouer:                HPR KOSHUIS

                                                            BANK:                           ABSA bank

                                                            Rekening nommer: 4052-298-956

                                                            Bankkode:                      334544

                                                            Verwysingsnommer           Koshuisleerder se rekening nommer

 

AANSOEK VIR VRYSTELLING VAN VERPLIGTE SKOOLGELDE

Aansoeke vir vrystelling moet elke jaar weer voltooi word met die nodige dokumentasie.  Vorms is in die kantoor verkrygbaar vanaf 1 Februarie 2018 en moet voor of op 28 Februarie 2018 ingehandig word vir goedkeuring.

Sluitkassies (Lockers) is by die skool beskikbaar. 

  • Die sluitkassies word verhuur op ‘n jaarlikse basis vanaf Januarie tot en met einde November. 

  • Alle leerlinge wat sluitkassies gehad het, moet heraansoek doen in 2018.

            Die pryse vir 2018 is as volg:

 

  • Tipe A – R300.00

  • Tipe B – R250.00

  • Tipe C – R200.00

  • Tipe D – R150.00

Kleredrag Reëls

Druk op die dokument om te lees

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon