Fooie en Belangrike Inligting

Skooltasse word by die HPR klerewinkel verkoop. 

Alle leerders is verplig om die voorgeskrewe tas te gebruik.  

Die skoolfonds vir 2021.

R16 000.00 per jaar of 10 paaiemente van R1 600-00 per maand vanaf Januarie 2021.  Hierdie geld kan reeds vanaf November 2020 betaal word, of op 25 en 26 Januarie 2021.

Die bankbesonderhede is soos volg:  (Skool)

 

          Rekeninghouer:            HPR

          BANK:                             ABSA bank

          Rekening nommer:      1170-390-276

          Bankkode:                      334544

         Verwysingsnommer     Leerling se skool rekening nommer

Sluitkassies (Lockers) is by die skool beskikbaar. 

Die sluitkassies word verhuur op ‘n jaarlikse basis vanaf Januarie tot en met einde November. 

Alle leerlinge wat sluitkassies gehad het in 2020, moet heraansoek doen in 2021.

 

Die pryse vir 2021 is as volg:

 

  • Tipe A – R320.00

  • Tipe B – R270.00

  • Tipe C – R210.00

  • Tipe D – R160.00

School bags are sold at the HPR clothing store.  

All learners are obliged to use the prescribed bag only

 

The school fees for 2021.

R16 000.00 per annum or 10 instalments of R1 600-00 per month, payable from January 2021.  This money is payable as from

November 2020, or on 25 and 26 January 2021.

The banking details are: (School) (Card facilities available at admin office)

                                                               

           Account Holder:        HPR

           BANK:                         ABSA Bank

           Account number:      1170-390-276

           Bank code:                  334544

           Reference:                  Learner’s account number

Lockers are available at school. 

These are leased annually from January to end of November. 

All learners that have had lockers in 2020, must re-apply in 2021.

The prices for 2021 are:

  • Type A -  R320-00

  • Type B -  R270-00

  • Type C - R210.00

  • Type D - R160.00

Kleredrag Reëls

Druk op die dokument om te lees