KOSHUIS

Ons spog met 'n  pragtige koshuis. Ons bied ook aan elke leerder 'n sakpas opsie van verblyf.

Opsie 1 is gewone koshuis kamer

Opsie 2 is die kommune opsie

Opsie 3 is die privaat kamers

Ons het studie tye.

Die koshuisgelde per jaar (soos goedgekeur deur die Beheerliggaam) is R23 200.00 vir ‘n standaard kamer, Kommunefooie -  R26 400.00 en en-suite beloop R31 000.00 (etes ingesluit) per jaar.  Die fooie is kwartaalliks vooruitbetaalbaar. 

 

Let op die verskil tussen die Skool en Koshuis se Bankbesonderhede en Verwysings.

Die bankbesonderhede is soos volg: (Koshuis)

 

                                                            Rekeninghouer:            HPR KOSHUIS

                                                            BANK:                            ABSA bank

                                                            Rekening nommer:      4052-298-956

                                                            Bankkode:                      334544

                                                            Verwysingsnommer:    Koshuisleerder se rekening nommer

The Hostel fees per year is:  Standard room R23 200.00, Commune fees R26 400.00 and En-suite rooms R31 000.00 (meals inclusive).

The fees are payable in advance.  *Additional R200 payable for breakage.

The banking details are:  (Hostel) (No card facilities available at admin office)

                                                             Account Holder:            HPR HOSTEL

                                                             BANK:                             ABSA Bank

                                                            Account number:          4052-298-956

                                                             Bank code:                   334544

                                                             Reference:                     Hostel reference number (child)