top of page

ALL HPR LEARNERS TAKE NOTE


From 18 November 2020 All the learners should only enter and exit the school grounds at gate 1.


The textbooks will be handed in at the cafeteria for all the subjects.

Times for handing in will be as follows:

- Morning session 07:00 -07:30

- Matric 08:00 -08:30

- Second session 10:15 -10:45

- Matric afternoon session 13: 00 -13: 30 (at the subject teacher’s class)
Vanaf 18 November 2020 moet slegs hek 1 deur al die leerders gebruik word om die skoolgronde te betree en dan weer te verlaat.


Die handboeke sal by die kafeteria vir al die vakke ingeskryf word.

Tye vir die inhandiging sal soos volg wees:

Oggendsessie 07:00 -07:30

Matriek 08:00 -08:30

Tweede sessie 10:15 -10:45

Matriek- middagsessie 13: 00 -13: 30 (by die vakonderwyser se klas)

Comments


bottom of page