top of page

Application of exemption of school fees or part thereof.

If you wish to apply for exemption of school fees or part thereof you should collect the application form at the finance office.

Indien u aansoek om vrystelling of vermindering van skoolfonds wil doen, moet u 'n aansoekvorm by die finansieskantoor gaan haal.Commentaires


bottom of page