Welcome to our online reservation form.
Welkom by ons aanlynbesprekingsvorm. 

BESONDERHEDE VAN GRAAD 7 LEERDER GRADE 7 LEARNER INFORMATION

HPR_Mascot_logo01_0120.png
HPR_Mascot_logo01_0120.png
arrow&v
Confirm that the learner who will be attending open day is in grade 7 in 2022 | Bevestig dat die leerder wat die opedag gaan bywoon hierdie jaar in graad 7 is.

PLEASE TAKE NOTE THAT OPEN DAY IS ONLY FOR GRADE 7 LEARNERS, OTHER GRADE LEARNERS MUST MAKE APPOINTMENT TO SEE THE PRINCIPAL ON OTHER AVAILABLE DATES.
NEEM ASSEBLIEF KENNIS DAT HIERDIE OPEDAG SLEGS VIR GRAAD 7 LEERDERS IS. ENIGE ANDER GRADE SE LEERDERS MOET 'N AFSPRAAK OM DIE HOOF TE SIEN OP 'N GELEË TYD.

BESONDERHEDE VAN OUERS WAT DIE DAG WIL BYWOON.
INFORMATION OF PARENTS WHO WANT TO ATTEND THE DAY

arrow&v

Baie dankie dat u die vorm ingevul het | Thank you for submitting the form