BLY VEILIG

Updated: Apr 19

As a safety measure, the school’s Governing Body, has decided to close the school on Monday, 19 April 2021. There will be no activities at school on Monday and nobody will be allowed on the school grounds. We have received recommendations to this regard from our local police force, together with the Department of Education.


All school activities will resume on Wednesday, 21 April 2021.


As ‘n veiligheidsmaatreël het die skool se bestuurspan en die Beheerliggaam besluit om die skool op Maandag, 19 April 2021, te sluit. Daar sal geen aktiwiteite by die skool wees nie en niemand sal toegelaat word op die terrein nie. Ons het hierdie besluit gemaak na aanleiding van aanbevelings van ons plaaslike polisiediens, tesame met die Departement van Onderwys.


Die skoolaktiwiteite keer terug na normaal op Woensdag, 21 April 2021.
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
© Copyright

HPR 2021