INLIGTING 20 MEI 2020 OOR MOONTLIK HEROPENING VAN SKOLE

Updated: May 26, 2020

Groot moontlikheid bestaan dat skole vir Graad12 en Graad7 heropen 1 Junie 2020


Lees asseblief die SAOU se skrywe.


SAOU Nuusflits 32 Minister aankondiging
• 249KB

Meer inligting en riglyne oor prosedures wat gevolg sal word tydens heropening van skool sal teen 27 Mei 2020 volg.


Possible date for re-opening of schools for Grade 12 & Grade 7 on 1 June 2020


Please read the note as received from SAOU.


More information about reopening rules & procedures will be send on 27 May 2020.

Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
© Copyright

HPR 2021