LOCKDOWN REVISION WEEK 2- HERSIENING WEEK 2

Neem asseblief kennis dat week 2 se hersiening opdragte op die Google Drive gelaai word vandag. Ons doen 'n beroep op die ouers om ons hierin by te staan deur te kontroleer dat die leerders wel die werk voltooi. Ons kan slegs die memorandum vir die nasien van die opdragte stuur sodra die hele groep die werk voltooi het.


https://drive.google.com/open?id=12WswaWsvV1NVfIhWBXl6r_E4miANUzFV


Please take note that week 2 revision will be uploaded on Google Drive throughout the course of today. We urge parents to assist us herein. Please control the learners work and make sure that they do all the tasks at hand. We cannot send the memorandums until the whole group finished the tasks.


https://drive.google.com/open?id=12WswaWsvV1NVfIhWBXl6r_E4miANUzFV

Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square