top of page

SEPTEMBER HOSTEL INFORMATION

2 September 2022

IMPORTANT HOSTEL INFORMATION

Dear Hostel Parent/Guardian and Learner

Please take note of the following dates where ALL rooms must be evacuated:

16 & 17 September 2022 | Rugby 7’s Tournament | Goods to be stored in cupboards

23 & 24 September 2022 | Soccer Tournament | Goods to be stored in cupboards

30 September 2022 | Departmental Spring School | Only curtains to be left in room

We apologize for the inconvenience and appreciate your support in this matter.

For enquiries, please contact:

Mrs van Rooyen (076 742 5555)

or
Mr de Waal (082 410 0927).

Regards


Hostel Mother - Huis Protea

MRS. L VAN ROOYEN

Hostel Father - Huis Impi

MR. P DE WAAL

 

2 September 2022

BELANGRIKE KOSHUISINLIGTING

Geagte Koshuisouer/Voog en Leerder

Neem asseblief kennis van die volgende datums vir die ontruiming van ALLE kamers:

16 & 17 September 2022 | Rugby 7’s-toernooi | Goedere kan in kaste gestoor word

23 & 24 September 2022 | Sokkertoernooi | Goedere kan in kaste gestoor word

30 September 2022 | Departementele Lenteskool | Slegs gordyne moet in die kamer agterbly

Jammer vir die ongerief en dankie vir jul ondersteuning in hierdie saak.

Vir enige navrae kontak asseblief:

Mev. Van Rooyen (076 742 5555)
of
Mnr. De Waal (082 410 0927).

By voorbaat dankie.


Koshuismoeder – Huis Protea

MEV. L. VAN ROOYEN

Koshuisvader – Huis Impi

MNR. P. DE WAAL

Comments


bottom of page