top of page

SKOOLFONDS 2023

R19 500 p/a = R1 950 p/m x 10

 

Indien u kwalifiseer vir korting, moet die nodige dokumentasie by Mev. Y Green

tussen 1-28 Feb 2023, ingevul word - Korting word nie terugwerkend toegestaan nie.

Bankbesonderhede:

ABSA Bank
Rekeningnommer: 1170 390 276
Takkode: 334-544

Gebruik asseblief u leerder se rekeningnommer as verwysing.

Enige skoolfonds navrae kan aan Mev. Y Green gerig word by debtors@hspr.co.za

bottom of page