top of page
IMG_1458.jpg

Personeel

Toegewyde, Passievolle en Deskundige personeel.

Ons skool bestaan uit 'n dinamiese groep gekwalifiseerde onderwysers, wat te alle tye van die beste onderrigmetodes gebruik maak. Elke personeellid ontvang ook deurlopend ondersteuning van die bestuurspan om te verseker dat kwaliteit onderrig in die klaskamer gehandhaaf word.

Uitvoerende Bestuurspan

MNR. A. SCHLEBUSCH
Waarnemende Hoof

IMG_0047.jpg

Bestuurspan

Doelgerig in die lewering van optimale onderrig.

HPR se bestuurspan bestaan uit onderwysers wat leiers op hulle vakgebiede is. Hulle vergader op 'n gereelde basis om te verseker dat dag tot dag verrigtinge goed verloop. Hulle ondersteun die onderwysers met hulpbronne en bied ook emosionele ondersteuning waar nodig.

IMG_1406.jpg

Departementshoof: Besigheidstudies en Rekeningkunde.

Mev. E. Serfontein

Atletiekorganiseerder

Beleide

Reëlboek

IMG_9810.jpg

Departementshoof: Wiskunde

Mev. S. Erasmus

Graadhoof - Graad 8

Toets- en Eksamerooster

Kleredrag en Netheid

UR Ontwikkeling

IMG_9747.jpg

Departementshoof: English First Additional

Mev. L. Van Der Merwe

Reklamehoof

Fotograaf

Graadhoof- Graad 11

Studentehoof

Swem

d6 toep

Kleredrag en Netheid

MNR. J. DU TOIT

Departementshoof: Lewenswetenskappe.

Mnr. J. Du Toit

Rasseverhoudinge

Graadhoof - Graad 9

Eksamens

Konsessie

Beroepsvoorligter en vakkeuses

2de Rugby

UR Ontwikkeling

IMG_9721.jpg

Departementshoof: Toerisme, Gasvryheidstudies en EBW

Mev. L. Van Rooyen

Graadhoof - Graad 12

Netbalorganiseerder

Koshuise se kommunikasie en skakeling

Koshuismoeder - Huis Protea

Prysuitdeling

Matriekafskeid

Vakhoofde

Onderwysers

IMG_9959.jpg

Mnr. I. Rens

Fisiesewetenskappe

Natuurwetenskappe

Atletiek

Skyfskiet

Rugby

Krieket

Golf

Gym bestuurder

Noodhulp

IMG_9925.jpg

Me. Z. Jacobs

Rekeningkunde

Opedagorganiseerder

Personeelkomitee

Hokkie

Atletiek

Revue

IMG_9710.jpg

Mnr. P. De Waal

Koshuisvader: Huis Impi

Sport Administrateur

O/18 Craven Week Spanbestuurder

Rugby

Atletiek

Krieket

IMG_9887.jpg

Me. N. Mdeltshe

Besigheidsstudies

Ekonomiese-en bestuurswetenskappe

Lewensorientering

Puma netbal bestuurder

o/16 Netbal afrigter

Netbal skeidsregter

Aksienetbalorganiseerder

IMG_9862.jpg

Mr. F. Ntshangase

Geografie

Sosiale Wetenskappe

Dissipline Graad 11

o/15 Rugby afrigter

7's Rugby afrigter

SASAMS administrateur

Kultuurraadvoog

Groentjiekonsert

DSC_0197cop.jpg

Mnr. N. Fraser

Natuurwetenskappe

Fiesiesewtenskappe

Tegniese wetenskappe

Opedagorganiseerder

Sportraadvoog

Atletiek

Seuns-Hokkie

IMG_9845.jpg

Mev. E . Rens

Engels FAL

Hokkie

Atletiek

IMG_9907.jpg

Me. A. Earle

English FAL

Lewensorientering

Kultuurraadvoog

Koor

Atletiek

Revueorganiseerder

Mev. V. Fouché

Afrikaans EAT

Ander: Redenaars, SALA

IMG_9780.jpg

Mev. J. Grib

Personeelkomitee

QMS

Hokkie

Atletiek

Landsdiens

IMG_9957.jpg

Me. F. Gregory

Tegniese Wiskunde

Wiskunde

Atletiek

Hokkie

Tennisorganiseerder

IMG_9736.jpg

Mev. M. Rich

Lewenswetenskappe

Wiskunde geletterdheid

Wiskunde

Landloop

Atletiek

Skaak

Revue

Mev. V. Fouché

Afrikaans EAT

Ander: Redenaars, SALA

IMG_9792.jpg

Mev. E. Schlebusch

English FAL & HL

Atletiek

Hokkie afrigter

Hokkie organiseerder

Revue

Top 10

IMG_9742.jpg

Mev. M. De Waal

Tienertoneel

Webblad

Revue

IMG_9892.jpg

Mev. O Lourens

Wiskunde Geletterdheid

Afrikaans EAL

Siviel

Bergfiets

Mev. V. Fouché

Afrikaans EAT

Ander: Redenaars, SALA

IMG_9881.jpg

Mev. A. Woest

Natuurwetenskappe

Wiskunde

Lewensorientering

Tegniese wetenskappe

o/14 Netbal afrigter

"Fast Five" netbal afrigter

Netbal Skeidsregter

Revue

Sosialeraadvoog

IMG_0020.jpg

Mnr. L. Makhanya

Personeelkomitee

Rasseverhoudinge

Dissipline Graad 10

Sosialeraadvoog

Puma Rugby

Rugby-organiseerder

7's Rugby

IMG_1311.jpg

Mev. E. Du Toit

SALA: redenaars

English home language

Vertaling, redigering en korrespondensie

Mev. V. Fouché

Afrikaans EAT

Ander: Redenaars, SALA

IMG_9828.jpg

Mev. N. JV Rensburg

Afrikaans HT

Afrikaans EAT

LO

Tienertoneel

Landsdiens

Revue

Uitvoere

IMG_1339.jpg

Mnr. J. Olivier

IGO

Elektriese Tegnologie

Sportraadvoog

Rugby

Krieket

Atletiek

IMG_1319.jpg

Mnr. R. Potgieter

Toerisme

EMS

LO

Rugby

Krieket

Gholf

Atletiek

Personeelkomitee

Mev. V. Fouché

Afrikaans EAT

Ander: Redenaars, SALA

IMG_1322.jpg

Me. A. Lundie

Wiskunde

Atletiek

Netbal

Studente

Hierdie is ons aspirantonderwysers wat voorgraads, voltyds as onderwysersassistente werk, terwyl hulle deeltyds vir 'n onderwyskwalifikasie studeer. Hierdie program word deur Mev. L. van der Merwe gelei.

Admin

bottom of page