PERSONEEL

HOOF

1_B BOUWER.jpg

Mnr SE Bouwer

ADJUNKHOOFDE

31_A SCHLEBUSCH.jpg

Mnr A Schlebusch

Akademie

Finansies

Sport

Instandhouding

3_C BOTHA.jpg

Mnr CJM Botha

Finansies

Instandhouding

GR 12 Dissipline

26_ J MALAN.jpg

Mnr J Malan

Dissipline

Koshuis

Studente

Beleide

Kultuur

Leerlingraad

DEPARTEMENTSHOOFDE

JOHAN DU TOIT.jpg

MNR  J Du Toit

Lewens Wet.

MEV A VAN RENSBURG(2).jpg

MEV AH Van Rensburg
Tale

12_E SERFONTEIN.jpg

MEV E Serfontein
Bedryfs
Gasvryheid
Toerisme

IMAN RENS.jpg

MNR I Rens

Fisiese Wet.

Teg Wet

NS       

HEIN KRAUSE.jpg

MNR H Krause

Siviel

Elek.

IGO

Tegnies

ERASMUS.jpg

MEV S ERASMUS

Wiskunde

14_G ABRAHAMS.jpg

MNR AMG Abrahams

L.O

MEV A VAN RENSBURG(2).jpg

VAKHOOFDE

STAFF_J.D Janse Van Rensburg.jpg
STAFF_H.T Bouwer.jpg
CHARLOTTE OLMESDAHL(2).jpg

MEV AH VAN RENSBURG

AFRIKAANS HUISTAAL

MEV H BOUWER

ENGELS HOME LANGUAGE

MEV JD VAN RENSBURG

CAT/IT

MEV C OLMESDAHL

GEO

SW

MEV DE LA ROSA.jpg

MEV S DE LA ROSA

Afrikaans EAT

DU TOIT.jpg

MEV E DU TOIT

English Home Language

CHRISTELLE ROTHMAN.jpg

MEV C ROTHMANN

LO (jnr)

STAFF_E Fraser.jpg

MEV E FRASER

Wisk Geletterdheid

Tegniese wiskunde

30_L VAN ROOYEN.jpg

MEV L VAN ROOYEN

Toerisme

Gasvryheidstudies

EBW

6_ I BOTHA.jpg

MEV I BOTHA

NW (jnr)

40_S LAMPRECHT.jpg

MEV S LAMPRECHT

Tegnologie (jnr) & IGO

STAFF_A Slabbert.jpg

MEV A SLABBERT

Wiskunde (jnr)

ONDERWYSERS

MNR T LAMPRECHT
MNR T LAMPRECHT
MEV M.S.J LOURENS
MEV M.S.J LOURENS
MEV H.T BOUWER
MEV H.T BOUWER
MNR P DE WAAL
MNR P DE WAAL
MEV DE LA ROSA
MEV DE LA ROSA
MEV C ROTHMAN
MEV C ROTHMAN
MEV S ERASMUS
MEV S ERASMUS

Waarnemende Departementshoof: Wiskunde, Wisk Gel, Teg Wiskunde

Mev I Botha
Mev I Botha

Leerlingraad Voog

30_L VAN ROOYEN
30_L VAN ROOYEN
MEV A SLABBERT
MEV A SLABBERT
MEV E FRASER
MEV E FRASER
MEV E DU TOIT
MEV E DU TOIT
MEV AS EARLE
MEV AS EARLE
MEV WCJ ODENDAAL
MEV WCJ ODENDAAL
MEV C STRYDOM
MEV C STRYDOM
MEV E RENS
MEV E RENS
MR F NTSHANGASE
MR F NTSHANGASE
MNR N FRASER
MNR N FRASER
MEV E SCHLEBUSCH
MEV E SCHLEBUSCH
MEV S LAMPRECHT
MEV S LAMPRECHT
MEV N MDLETSHE
MEV N MDLETSHE
MEV V FOUCHE
MEV V FOUCHE
MEV C WARTINGTON
MEV C WARTINGTON
MEV M DE WAAL
MEV M DE WAAL
MEV O LOURENS
MEV O LOURENS
ME J SAAYMAN
ME J SAAYMAN
ME Z JACOBS
ME Z JACOBS
ME A DE BRUYN
ME A DE BRUYN
MR L MAKHANYA
MR L MAKHANYA
ME A GILES
ME A GILES
MR P ZULU
MR P ZULU

ADMINISTRATIEWE PERSONEEL

MNR PH SERFONTEIN
MNR PH SERFONTEIN
MEV L VAN DER LINDE
MEV L VAN DER LINDE
MEV N BADENHORST
MEV N BADENHORST
MEV C NEL
MEV C NEL
MEV Y GREEN
MEV Y GREEN