PERSONEEL

HOOF

Mnr SE Bouwer

ADJUNKHOOFDE

Mnr A Schlebusch

Akademie

Finansies

Sport

Instandhouding

Mnr CJM Botha

Finansies

Instandhouding

GR 12 Dissipline

Mnr J Malan

Dissipline

Koshuis

Studente

Beleide

Kultuur

Leerlingraad

DEPARTEMENTSHOOFDE

MNR  J Du Toit

Lewens Wet.

ME AH Van Rensburg

Tale

MNR H Krause

Siviel

Elek.

IGO

Tegnies

ME E Serfontein

Bedryfs

Gasvryheid

Toerisme

MNR I Rens

Fisiese Wet.

Teg Wet

NS       

MNR AMG Abrahams

L.O

Show More

VAKHOOFDE

MEV I ROBBERSTE

REK.

EBW

MEV H BOUWER

ENGELS

MEV JD VAN RENSBURG

CAT/IT

MEV C OLMESDAHL

GEO

SW

ONDERWYSERS

ADMINISTRATIEWE PERSONEEL