top of page

19 JUNE 2020 ANNOUNCEMENTS

Take note that the Grade 11 will not return to school on Monday 22 June 2020. We did not receive permission from the Department of Education in this regard.

For now we assume that the Grade 11 & Grade 10's will return on 6 July 2020 as previously announced by the Minister of Education.


Neem asseblief kennis dat die Graad 11's nie Maandag 22 Junie 2020 terugkeer skool toe nie. Ons het nog nie die nodige toestemmings ontvang vanaf die Departement van Onderwys nie.

Die reëlings bly tans dus soos in 'n vorige skrywe en bekend gemaak deur die Minister van Onderwys, dat die Graad 11 & 10 leerders sal terugkeer skool toe op 6 Julie 2020VIR AANDAG ALLE GRAAD 12 LEERDERS. LEES ASSEBLIEF DIE AANGEHEGTE SKRYWE.

ALL THE GRADE 12'S PLEASE READ THE ATTACHED LETTER.


Matriekafskeid 2020
.pdf
Download PDF • 181KB

Matric farewell 2020
.pdf
Download PDF • 125KB

Comments


bottom of page