Van Graad 8 af stap jy 'n pad vir 5 jaar saam met jou skool. By Hoërskool Piet Retief stap jy 'n pad wat jul voorgangers en sommige ouers met entoesiasme en trots geloop het.

We must prepare ourselves for the future and at our school we welcome new ideas if it is to be the benefit of our learners.

Vanaf 2016 het Hoërskool Piet Retief nou amptelik die groen lig vanaf die Departement gekry om Elektroniese Tegnologie as vak aan te bied. Met hierdie nuwe vak kan leerders nou ook Tegniese Wiskunde en Tegniese Wetenskap in Graad 10 neem. Hoërskool Piet Retief is dus voluit Akademies en Tegnies vanaf 2016. 

The choice that you will make today will determine your future.

Word deel van Hoërskool Piet Retief wat een van die voorlopers op Akademiese-, Kultuur- en Sportgebied is.

Ons verwelkom alle nuwe leerlinge

HPR Groete

Mnr Berrie Bouwer

Hoof

nuwe saalbou projek

dIE EERSTE SOOI IS GESPIT!

DAGBOEK

Boodskap van die hoof:

Van Graad 8 af stap jy 'n pad vir 5 jaar saam met jou skool. By Hoërskool Piet Retief stap jy 'n pad wat jul voorgangers en sommige ouers met entoesiasme en trots geloop het.

We must prepare ourselves for the future and at our school we welcome new ideas if it is to be the benefit of our learners.

Vanaf 2016 het Hoërskool Piet Retief nou amptelik die groen lig vanaf die Departement gekry om Elektroniese Tegnologie as vak aan te bied. Met hierdie nuwe vak kan leerders nou ook Tegniese Wiskunde en Tegniese Wetenskap in Graad 10 neem. Hoërskool Piet Retief is dus voluit Akademies en Tegnies vanaf 2016. 

The choice that you will make today will determine your future.

Word deel van Hoërskool Piet Retief wat een van die voorlopers op Akademiese-, Kultuur- en Sportgebied is.

Ons verwelkom alle nuwe leerlinge