top of page

PROGRAM, STANDERTON Atletiekbyeenkoms 2023

Atletiekbyeenkoms: Vrydag 03 Februarie 2023 - Hoërskool Standerton

Inligting:

1. Tydsreelings: Byeenkoms begin om 12:30

2. Programme: Publiek – beskikbaar by die hek teen R 10-00.

3. Deelnemende skole:

Standerton, Volksrust, Oosterland, Hoogenhout en Piet Retief


PROGRAM


Atletiek 3 Februarie 2023
.pdf
Download PDF • 488KB


BLOK 1 BLOK 1

TYD: 12:30 – 13:10

Nr. ITEM REKORD

1+2 3000m S/17 en D/17 8:54,40/ 10:32,40

3 VS/LJ D/16 (A) 5.47

4 VS/LJ D/15 (B) 5.51

5 HS/HJ S/14 (A) 1.73

6 HS/HJ D/17 (B) 1.70

7 GS/SP S/17 (A) 17.52

8 GS/SP S/16 (B) 14.52

9 SW/DT S/19 (A) 44.82

10 SG/JT S/15 (A) 58.39

11 SG/JT D/19 (B) 37.41


BLOK 2 BLOK 2

TYD: 13:10 – 13:55

12 400H S/19 (91,4cm)

13 400H S/17 (84cm)

14 400H S/16 (84cm)

15 400H D/19 76,2cm)

16 400H D/17 76,2cm)

17 400H D/16 76,2cm)

18 300H D/15 76,2cm)

19 300H D/14 (76,2cm)

20 300H S/14 (76.2cm)

21 300H S/15 (84cm)

22 VS/LJ S/19 (A)

23 VS/LJ S/17 (B)

24 HS/HJ D/19 (A)

25 HS/HJ D/15 (B)

26 GS/SP S/15 (A)

27 GS/SP D/14 (B)

28 SW/DT D/17 (A)

29 SW/DT S/14 (B)

30 SG/JT S/16 (A)


BLOK 3 BLOK 3

TYD: 13:55 – 14:35

31 800 D/14

32 800 S/14

33 800 D/15

34 800 S/15

35 800 D/16

36 800 S/16

37 800 D/17

38 800 S/17

39 800 D/19

40 800 S/19

41 VS/LJ S/14 (A)

42 VS/LJ S/16 (B)

43 HS/HJ S/17 (A)

44 GS/SP D/17 (A)

45 GS/SP D/16 (B)

46 SW/DT S/15 (A)

47 SW/DT D/14 (B)

48 SG/JT S/19 (A)

49 SG/JT D/15 (B)


BLOK 4 BLOK 4

Tyd:14:35 – 15:15

50 90H D/14 (76,2cm)

51 90H D/15 (76,2cm)

52 100H D/16 (76,2cm)

53 100H D/17 (76,2cm)

54 100H S/14 (76.2cm)

55 100H D/19 (84cm)

56 100H S/15 (84cm)

57 110H S/16 (84cm)

58 110H S/17 (91,2cm)

59 110H S/19 (99,5cm)

60 VS/LJ D/17 (A)

61 VS/LJ S/15 (B)

62 HS/HJ S/19 (A)

63 HS/HJ D/14 (B)

64 GS/SP D/19 (A)

65 GS/SP S/14 (B)

66 SW/DT S/16 (A)

67 SW/DT D/15 (B)

68 SG/JT S/17 (A)

69 SG/JT D/16 (B)


BLOK 5 BLOK 5

Tyd:15:15 – 16:00

70 200 D/14

71 200 S/14

72 200 D/15

73 200 S/15

74 200 D/16

75 200 S/16

76 200 D/17

77 200 S/17

78 200 D/19

79 200 S/19

80 VS/LJ D/19 (A)

81 HS/HJ S/16 (A)

82 HS/HJ D/16 (B)

83 GS/SP S/19 (A)

84 GS/SP D/15 (B)

85 SW/DT S/17 (A)

86 SWDT D/19 (B)

87 SG/JT D/17 (A)

88 SG/JT D/14 (B)

BLOK 6 BLOK 6

Tyd: 16:00 – 16:40

89/90 1500 D/14 en 1500 S/14

91/92 1500 D/15 en 1500 S/15

93/94 1500 D/16 en 1500 S/16

95/96 1500 D/17 en 1500 S/17

97 1500 D/19

98 1500 S/19

99/100 DS/TJ S/19 en S/17 (B)

101 HS/HJ S/15 (B)

102 SW/DT D/16 (A)

103 SG/JT S/14 (A)

104 VS/LJ D/14 (A)

BLOK 7 BLOK 7

Tyd: 16:40 – 17:20

105 DS/TJ D/19 (B)

106 400 D/14

107 400 S/14

108 400 D/15

109 400 S/15

110 400 D/16

111 400 S/16

112 400 D/17

113 400 S/17

114 400 D/19

115 400 S/19


BLOK 8 BLOK 8

Tyd: 17:20 – 18:00

116 100 D/14

117 100 S/14

118 100 D/15

119 100 S/15

120 100 D/16

121 100 S/16

122 100 D/17

123 100 S/17

124 100 D/19

125 100 S/19


BLOK 9 BLOK 9

Tyd: 18:00

126+ 127 3000m S/19 en D/19

128 AFLOS D/14

129 AFLOS S/14

130 AFLOS D/15

131 AFLOS S/15

132 AFLOS D/16

133 AFLOS S/16

134 AFLOS D/17

135 AFLOS S/17

136 AFLOS D/19

137 AFLOS S/19


BAANLOTING

​LOTING

BAAN 1

BAAN 2

BAAN 3

BAAN 4

BAAN 5

Loting 1

HH

OO

SHS

HPR

VR

Loting 2

OO

SHS

HPR

VR

HH

Loting 3

SHS

HPR

VR

HH

OO

Loting 4

HPR

VR

HH

OO

SHS

Loting 5

VR

HH

OO

SHS

HPR


Comments


bottom of page