top of page

CORONAVIRUS COVID-19-NUUTSTE OOR HEROPENING VAN SKOLE

We are happy to announce that we have received a date for the reopening of schools in South Africa. During the coming week our school’s management team will release more details on the reopening of our school- * safety measures taken and set in place for when learners arrive back. * a realistic and fair way of going forward with online teaching until all the grades are phased in. At present, important dates to remember are: 4 May: Departmental staff return 11 May: School management teams, administrative- and cleaning staff return 18 May: Educators return 1 June: Grade 7 and Grade 12 learners return to school Please read the attached letter from one of our unions. Ons is verlig om aan te kondig dat daar nou datums is vir die heropening van skole in Suid Afrika. Gedurende die volgende week sal ons bestuurspan meer besonderhede gee rakende die heropening van ons skool- * die veiligheid en prosedures wat in plek gestel sal word vir wanneer die leerders terugkeer * 'n realistiese en regverdige manier waarop aanlynklasse aangebied gaan word todat al die grade ingefasseer is Belangrike datums vir nou om te onthou 4 Mei: Departementele personeel keer terug 11 Mei: Skoolbestuurspanne, administratiewe beamptes en dienswerkers keer terug na skole 18 Mei: Opvoeders keer terug 1 Junie: Graad 7 and 12 leerders keer terug na skole Lees asseblief die aangehegte brief van een van ons unies.


SAOU Media Statement - Reopening of scho
Download • 338KB
SAOU_Mediaverklaring_Heropening_v_Skole_
Download • 339KB

Comments


bottom of page