top of page

FEEDBACK ON FRIDAY 10 JULY 2020
We confirm that Piet Retief High School’s Grade 10 learners will be returning to school on Monday, 13 July 2020. The Department has been informed of this. At a later stage, arrangements will be forwarded regarding the return of the Grade 8 & 9 learners. We are planning to welcome them back early in August.

ARRANGEMENTS FOR THE RETURN OF THE GRADE 10'S ON MONDAY, 13 JULY 2020

Gates to be used are as follows:

 • Grade 12 - Gate 4

 • Grade 11 - Gate 1

 • Grade 10 A, B &C - Gate 1

 • Grade 10 D, E &F - Gate 4

As soon as the bell goes, the Grade 10’s must assemble in the quad, standing on the allocated spots. The learners will then receive a new time-table with allocated venues for all of their subjects.

PROTOCOL TO BE FOLLOWED IF A LEARNER SHOWS ANY COVID-19 SYMPTOMS

Should a learner have any of the following symptoms, the parents will be contacted immediately. It could also be expected of a learner to isolate for 14 days.

Symptoms:

 • Dry cough

 • A temperature of above 37.9°C .

 • General aches and pains

 • Sense of smell or taste has been affected.

Should a learner exhibit any of these symptoms the day before, he/ she must please be kept at home. Should you as a parent have been in contact with a Covid-19 case at work or any other place and be told to isolate, it is expected that the child must also isolate for 14 days, unless the parent tests negative.

PROCEDURES FOR THE SCHOOL DAY

 1. Gates will open at 07:00. Measuring of temperature will take place from 07:00 tot 07:30 at the allocated points.

 2. Parents must please ensure that arrangements are in place if the school should request that your child be picked up from school due to a high temperature. Please note that all the guidelines of the Department are being followed and adhered to.

 3. Learners’ temperatures will be taken daily. Covid 19-based questionnaire will be completed on the first day, hands will be sanitised and the wearing of masks will be checked.

 4. Learners will move to classes under strict supervision of staff members.

 5. Learners’ hands will be sanitised throughout the day.

 6. The school will come out at 13:30. Please make sure that transport arrangements have been made and that your child is picked up promptly from school.

 7. Arrangements of extra classes will be forwarded during the first week of learners being back at school.

 

Ons bevestig dat Hoërskool Piet Retief se Graad 10’s Maandag, 13 Julie 2020, terugkeer skool toe. Die Departement is ingelig. Latere skrywes rakende die terugkeer van die Graad 8 & 9 leerders sal volg. Ons beplan wel om hulle vroeg in Augustus te verwelkom.

REëLINGS VIR DIE TERUGKEER VAN DIE GRAAD 10’s OP MAANDAG, 13 JULIE 2020

Die hekke moet soos volg gebruik word:

 • Graad 12 - Hek 4

 • Graad 11 - Hek 1

 • Graad 10 A, B &C - Hek 1

 • Graad 10 D, E &F - Hek 4

Sodra die klok lui, moet die Graad 10’s in die vierkant aantree, leerders moet op die aangeduide kolle staan.

Die leerders ontvang dan hulle nuwe rooster waarop die geallokeerde lokale vir al die vakke aangedui word.

PROTOKOL INDIEN ‘N LEERDER COVID-19 SIMPTOME TOON:

Indien ‘n leerder enige van die volgende simptome toon, sal die ouers/voogde dadelik gekontak word. Daar kan ook van die leerder verwag word om vir 14 dae te isoleer.

Simptome:

 • Droë hoes

 • Koors bo 37.9°C

 • Seer keel

 • Liggaamspyne

 • Geaffekteerde gewaarwording van smaak of reuk

Indien ‘n leerder reeds die vorige dag enige van die bogenoemde simptome toon, hou leerder by die huis.

Indien ouer by die werk in aanraking kom met ‘n Covid-19 geval en ouer in isolasie moet gaan, moet leerder ook in isolasie gaan vir 14 dae, behalwe as ouer negatief toets.

SKOOLDAG PROSEDURES

 1. Hekke sal om 07:00 open. Temperatuurmeting sal vanaf 07:00 tot 07:30 by die nodige punte plaasvind.

 2. Ouers moet asseblief beskikbaar wees of die nodige reëlings in plek hê indien die skool u versoek om u kind/kinders op te laai weens ‘n hoë koors. Let asseblief daarop dat al die nodige riglyne volgends die Departement gevolg sal word.

 3. Leerders se koors sal daagliks geneem word. Covid 19-verwante vraelys sal op die eerste dag ingevul word, hande sal onsmet word en die dra van maskers sal gekontroleer word.

 4. Leerders sal onder streng toesig van die personeel na klasse beweeg.

 5. Leerders se hande sal deurlopend ontsmet word.

 6. Die skool sal om 13:30 sluit. U moet asseblief seker maak dat u kind se vervoerreëlings in plek is en dat hy/sy betyds by die skool gehaal word.

 7. Reëlings vir ekstra klasse sal gedurende die eerste week gereël word.

コメント


bottom of page