top of page

NOG 'N VERANDERING IN DIE DAGBOEK

Maandag, 15 Maart 2021, se beplande heropening van die skool gaan voort. Onthou dat die hekke reeds 07:20 gesluit word en leerders wat laat kom, moet eers by die kantoor rapporteer.

Enige leerder met Covid-19 simptome word weer eens versoek om steeds te isoleer. Leerders wat positief vir Covid-19 getoets is, moet tuis bly totdat ‘n negatiewe toets ontvang en ingehandig is by die kantoor.

Ons skool se bestuurspan het ook vanoggend, Vrydag 12 Maart 2021, die goeie nuus gedeel, dat tot op hede van geen nuwe Covid-19 gevalle aangemeld is nie. Die skool is slegs bewus van een leerder wat positief getoets het.

Ouers word dringend versoek om enige inligting rakende nuwe Covid-19 gevalle eers met die skool te bevestig, voordat dit op sosiale media of enige ander kanale bespreek word. Ons probeer almal die pandemie met positiewe gemoedsrus oorleef. Leerders se gedrag wys nie altyd dat hierdie gebeure hulle psigologiese welstand beïnvloed nie, maar dit is wel die geval. Daarom doen ons’n laaste beroep op ouers om nie lukraak inligting in hierdie verband te versprei nie. Die skool sien hierdie in 'n ernstige lig en sal teen skuldige partye moet optree. 

The proposed re-opening of the school on 15 March 2021 is going ahead. Please remember that the school gates will be locked at 07:20 and any late-comers must first report at the admin office.


Any learner with Covid-19 symptoms is again requested to continue isolating. Learners that have tested positive for Covid-19, must remain at home until a negative test result is received and can be handed in at the admin office.


Our school management team also shared the good news this morning, Friday, 12 March 2021that no new Covid-19 cases have been reported as of yet. The school is aware of only one learner that has tested positive.

Parents are urgently requested to first confirm with the school any information regarding new Covid-19 cases, before discussing it on social media and other platforms. We are all trying to survive the pandemic with a positive mind-set. Although learners’ behaviour does not always reflect this, the events do have an impact on their psychological well-being. Therefore we entreat parents a final time not to spread unconfirmed information in this regard. The school sees this type of information-sharing in a very serious light and will take action against guilty parties.Comments


bottom of page