top of page

2021 GR 8 information

Geagte Ouers en Graad 8-leerders


INLIGTING RAKENDE DIE EERSTE SKOOLDAG

Hier volg die reëlings vir die Graad 8’s vir die volgende twee weke:

 1. Leerders maak gebruik van hek 2.

 2. Leerders meld voor die skoolsaal aan.

 3. Leerders moet hulle skooltasse saambring.

 4. Leerders kan 13:30 by die skool afgehaal word en moet weer 14:15 aanmeld by die skoolsaal. Leerders verdaag 17:00. (Hou asb. stiptelik by hierdie tye.)

 5. Leerders dra die Pietiedrag (HPR gholf hempie en HPR baggie) vir die eerste twee weke. Skoolklere word eers gedra na oriёnteringsperiode van twee weke.

 6. Inligting rakende die oriënteringsprogram sal aan die leerders deurgegee word.


COVID-19 regulasies sal ten alle tye gevolg word. Minagting van enige Covid-19 regulasies sal nie geduld word nie. Leerders wat dit verontagsaam sal huis toe gestuur word.


Die groentjiekonsert sal hierdie jaar op die rugbyveld opgeneem word en sal dan later vertoon word. Verdere reëlings sal volg.


 

Dear Parents and Grade 8 learners


Information regarding the first day of school


Hereby the arrangements for the Grade 8’s for the next two weeks:

 1. Learners enter through gate 2.

 2. Learners report at the front of the school hall.

 3. Learners must bring their schoolbags.

 4. Learners will be excused at 13:30 and must report back at school at 14:15. Learners will be released by 17:00. (Please adhere to specified times.)

 5. For the first two weeks learners must wear the “Pietie outfit” (HPR golf shirt and HPR baggie) for two weeks. After orientation has ended, they may wear the normal school uniform.

 6. Information regarding the orientation program will be given through later.


COVID-19 regulations must at all times be adhered to. Anyone who fails to comply with these regulations will be sent home immediately.


The novice concert (“groentjiekonsert”) will be recorded on the rugby field and at a later stage be released to the public. All other arrangements regarding the novice concert will follow.
תגובות


bottom of page