top of page

VOORNEMENDE GRAAD 8, NEEM KENNIS

Geagte Gr. 8-Ouer / Voog en voornemende Gr 8 Leerders

 

Baie welkom aan elke 2023 ouer en leerder van Hoërskool Piet Retief!  Ons sien daarna uit om u te verwelkom na die somervakansie.

 

Die volgende belangrike reëlings word graag aan leerders deurgegee:

 

SKOLE HEROPEN MAANDAG, 9 JANUARIE 2023 VIR GRAAD 8 LEERDERS.

 

Die Groentjiekonsert vind reeds Donderdag 19 Januarie 2023 plaas sodat graad 8 leerders hulle vanaf die derde week kan toespits op akademie en sport (atletiek).  Voornemende graad 8 leerders word dus vriendelik versoek om reeds op Maandag, 9 Januarie om 10:00 by die skool aan te meld.  Die volgende program gaan met hulle gevolg word.

 

Sondag: 8 Januarie 2023

Slegs koshuisleerders:  Meld aan by koshuis op Sondag 8 Januarie 2023 vanaf 14:00 die middag.  Graad 8 koshuisleerders en hul ouers word genooi vir koek en koffie by die eetsaal, omstreeks 15:30.

 

Maandag: 9 Januarie 2023

10:00             

Alle leerders meld 10:00 by skool aan.

Kleredrag as volg : HPR drag en tekkies (GEEN sneakers) met kouse.  Geen skooltas nie.

10:00 – 13:00           

Indeling in klasse, kenmekaar, rolverdeling van Groentjiekonsert.

13:00 – 14:15

Middagete (koshuisleerders eet by die koshuis, dorpsleerders kan huis toe gaan).  Kafeteria verkoop etes vir die leerders wat by die skool wil bly.

14:15 – 17:00

Groentjiekonsertoefening in saal. (Meld alreeds 14:00 aan)


Dinsdag: 10 Januarie 2023

08:00              

Alle Graad 8 leerders meld aan by skool.

Sportuitdunne en pretdag.

14:15 – 17:00

Groentjiekonsertoefening in saal (Meld alreeds 14:00 aan)


BELANGRIKE INLIGTING


Die skool begin Maandae oggende om 7:40 en die res van die week om 07:20 en sluit Maandag tot Vrydag om 13:30. Leerders wat vroeër moet huis toe gaan, gedurende die skooldag, deur die jaar, sal slegs toegelaat word om die terrein te verlaat, indien u as ouer hulle by die kantoor kom uitteken én dit die oggend, vooraf met die skoolkantoor gereël het.

 

Skoolklere, sweetpakke en HPR-drag is by die klerewinkel op die skoolterrein te koop.  Die winkel is in die hoofgebou geleë, in die vleuel langs die swembad. U is welkom om voor die skool te parkeer en dan van die hekkie langs Hek 4, (swembadhekkie) gebruik te maak.  Ons versoek u om asseblief u kind saam te bring vir hierdie aankope.  Klere moet aangepas word omdat ons nie klere omruil na aankope nie. Ons moedig u aan om hierdie aankope reeds in 2022 te doen, so kan ons lang rye en ‘n opeenhoping van aankopers vermy.

 

KLEREWINKEL TYE VIR  2022

 

Winkel sal open op 21 November 2022 op afspraak, soos in aangehegte brief verduidelik.

 

KLEREWINKEL TYE VIR JANUARIE 2023


9 Januarie

Maandag

08:00 – 12:00

13:00 – 15:00

10 Januarie

Dinsdag

08:00 – 12:00

13:00 – 15:00

11 Januarie (Skool open)

Woensdag

07:00 – 07:25

13:00 – 15:00

12 Januarie

Donderdag

07:00 – 07:25

13:00 – 15:00

13 Januarie

Vrydag

07:00 – 07:25

 

Die klerewinkeltye vanaf 16 Januarie 2023 sal later aan u deurgegee word.

Kaartfasiliteite is beskikbaar by die klerewinkel.

 

Die groen kleurbaadjie is verpligtend vir leerders van Hoërskool Piet Retief.  Hierdie baadjies en skooldas sal op Maandae gedra word.  Die kleurbaadjie en das sal ook op Woensdae middae verpligtend wees vir koshuiskinders wat dorp toe gaan.

 

Skooltasse word by die klerewinkel verkoop.  Alle leerders is verplig om die voorgeskrewe tas te gebruik.  Die voorgeskrewe tas is ‘n swart dratas met sewe afskortings.  Geen handboeke sal aan leerders uitgereik word wat nie die korrekte skooltas het nie. 

 

Geen graffiti of tippex mag op tasse gebruik word nie.


  • Sluitkassies (Lockers) is by die skool beskikbaar. 

  • Die sluitkassies word verhuur op ‘n jaarlikse basis vanaf Januarie tot en met einde November. 

  • Alle leerlinge wat sluitkassies gehad het, moet heraansoek doen in 2023.

        

Die pryse vir 2023 is as volg:

  • Tipe A – R350.00 Tipe B – R300.00

  • Tipe C – R250.00 Tipe D – R200.00

 

Leerders gaan voorsien word met van hul skrifte en word dus aangeraai om nie skrifte te koop voor skool begin nie. Sodra die skole open, is die atletiek seisoen in volle swang.  Oefen dus gerus gedurende die vakansie. 

 

Die skooladministrasiekantoor sal op 9 en 10 Januarie 2023 oop wees sodat u, u besonderhede kan kontroleer.  Bevestig asseblief tydens hierdie tydperk u besonderhede by Mev. Green vanaf 07:00 tot 15:00. Indien u nie reeds u eerste paaiement van die skoolgeld in November 2022 betaal het nie, is dit dan betaalbaar.

 

Die skoolfonds vir 2023 is deur die Beheerliggaamen ouers goedgekeur:

 

R19 500.00 per jaar of 10 paaiemente van R1 950-00 per maand vanaf Januarie 2023.  Hierdie geld kan reeds vanaf November 2022 betaal word, of op 9 en 10 Januarie 2023.


Die bankbesonderhede is soos volg: 


Rekeninghouer: HPR

BANK:  ABSA bank

Rekening nommer: 1170-390-276

Bankkode: 334544

Verwysingsnommer Leerling se skool rekening nommer


Die koshuisgelde per jaar (soos goedgekeur deur die Beheerliggaam) is R29 000.00 Standaard kamer.  Kommunefooie -  R32 000.00 en En-suite R38 000.00 (etes ingesluit) per jaar.  Die fooie is streng maandeliks vooruit betaalbaar. 

 

AANSOEK VIR VRYSTELLING VAN VERPLIGTE SKOOLGELDE


Aansoeke vir vrystelling moet elke jaar weer voltooi word met die nodige dokumentasie.  Vorms is in die kantoor verkrygbaar vanaf 1 Februarie 2023 en moet voor of op 28 Februarie 2023 ingehandig word vir goedkeuring.

 

Vir enige verdere inligting kan mev. Green gekontak word.

 

Ons sien met verwagting uit na 2023 en ‘n Geseënde Kersfees en Voorspoedige Nuwe jaar word u toegewens.

 

Vriendelike groete

MNR S.E. BOUWER

HOOF


bottom of page