top of page

FOTODAG | 2021 | PHOTO DAY

MAANDAG, 20 SEPTEMBER 2021

Ons fotodag vind volgende Maandag (20 September) plaas. Dit sal deur die professionele fotograafspan van Prestige Foto's geneem word.

 • Ons neem van elke leerder en personeellid 'n individuele foto.

 • Leerders wat foto's wil bestel, moet voor of op Maandag, 20 September 2021 hulle bestelbriewe by hulle registeronderwysers ingee. (Onthou om die geld daarvan eers by die finansieskantoor te betaal.)

 • Leerders moet hulle Maandagdrag dra vir hulle foto's.

 • Leerders sal sonder maskers afgeneem word, maar sal gevra word om hulle masker slegs tydens die neem van hulle foto te verwyder.

 • Daar sal geen groepfoto's geneem word nie, maar daar sal 'n samestelling wees van elke klas se foto's wat dan as 'n klasfoto sal dien.

 • Die Gr.12-leerders sal ook almal 'n foto neem, en dit sal na afloop van die LO eksamen gebeur.

Benodig jy nog meer informasie oor die fotodag? Druk dan op die knoppie en rig jou navrae aan ons ontvangs. 

Our photo day will take place next Monday, 20 September 2021. The photos will be taken by the professional photography team of Prestige Photographs.

 • We will take an individual photo of each learner and staff member.

 • Learners who wish to order photos must submit their order letters to their register teachers on or before Monday, 20 September 2021. (Remember to first pay the money at the finance office.)

 • Students are required to wear their Monday uniform for their photos.

 • Learners will only be asked to remove their masks when the photo is being taken.

 • No group photos will be taken, but there will be a compilation of each class's photos that will then serve as a class photo.

 • All the Gr.12 learners will also take photos, and this will happen after the LO examination.


If you have any further inquiries to the photo day, please click on the button and contact us.Comments


bottom of page