top of page

SCHOOL WILL NOT RE-OPEN AS PLANNED ON 1 JUNE 2020- LEES ASSEBLIEF HIERDIE BELANGRIKE SKRYWE.


Please take note that Gr 12 will not be returning to school on 1 June 2020 due to the pending media briefing by the Minister of Basic Education, Angie Motshekga that has been rescheduled to 1 June 2020. No learners will be allowed on the school premises until we have more information from the Department of Education. This important announcement will be applied to ALL students –school & hostel- and teachers. Only the Schools management team will be attending school to receive the PPE’s.

IT IS HOWEVER OF THE UTMOST IMPORTANCE THAT LEARNERS AND TEACHERS AWAIT OUR FURTHER INSTRUCTIONS THAT WILL BE SEND OUT TOMORROW.


Let asseblief daarop dat Gr.12’s nie môre, 1 Junie 2020, terugkeer skool toe nie, as gevolg van die feit dat die mediaverklaring deur die Minister van Basiese Opvoeding, Angie Motshekga, wat vandag sou plaasvind, uitgestel is na 1 Junie 2020.

Geen leerders sal op die skoolterrein toegelaat word nie, totdat ons verdere inligting van die Onderwysdepartement ontvang. Hierdie belangrike aankondiging sal op ALLE leerders, skool- en koshuisleerders, sowel as onderwysers van toepassing wees. Slegs die skool se bestuurspan sal mag skool toe gaan om die beskermende toerusting te ontvang.

DIT IS VAN UITERSTE BELANG DAT LEERDERS EN ONDERWYSERS SAL WAG VIR VERDERE INSTRUKSIES WAT MȎRE UITGESTUUR SAL WORD.

Comentários


bottom of page