top of page

MEET OUR NEW GOVERNING BODY

The deadline for proposed members of our new governing body closed on Thursday, 26 March 2021.

“If the total number of valid nominations is equal to the required number of parent members, those nominated are declared duly elected. (Department of Basic Education, 2014)


Die afsnydatum vir nominasies was Donderdag, 26 Maart 2021. Ons het die gelyke getal nominasies ontvang vir die hoeveelheid plekke beskikbaar was vir ouers op die Beheerliggaam. Derhalwe is ‘n verkiesing nie nodig nie, en kan ons bekendmaak dat die volgende ouers vir die volgende 3 jaar sal dien as ons beheerliggaam.Christo Klingenberg

“The school is a big asset for the local community, and we should keep it that way.”


Andrew Thomas

“Om ‘n skool optimaal by te staan om ‘n gunstige omgewing te handhaaf vir leerders en personeel. Groei-potensiaal van die skool te verseker.


Dr. Mohammed Ahmed Essa

“To keep & maintain the current standards, to improve where possible and to create a good learning & sports environment for the children whilst making the school a caring environment for all teachers.”


Wiseman Madi


Sven Prigge

“Om die skool van keuse te wees. Om leerders optimaal voor te berei vir die toekoms. Om relevant te bly in ‘n veranderende omgewing.”


Esmari Oosthuizen

“To have a school that is faith-based, to deliver well-rounded young people who are excellencedriven and are equipped to be socially responsible role-models in an ever-changing world.”


Thomas I. Ferreira

“My vision for our school is quality education for all our learners, to always have their best interests at heart and create a positive environment for everyone involved.”


Gert Erasmus

“To ensure that learners receive quality education in an environment that is conducive for it to be received; to assist in the enhancement of school facilities that will make the school one of the best in Mpumalanga.”


Maryke De Bruin

“Mag Hoërskool Piet Retief ‘n tuiste wees waar elke opvoeder en leerder saamgroei in verhouding, eenheid en doelgerigte onderrig”

bottom of page