top of page

RE-OPENING OF SCHOOLS 2021

This message serves as confirmation that the school will re-open on 15 February 2021.

We still aim to welcome our Grade 8 learners in the traditional Impi way. Final arrangements will be given through after the School Management Team's meeting on 25 January 2021. All learners, including Grade 8 learners will start on 15 February 2021.


Hierdie is 'n bevestiging dat die skool op 15 Februarie 2021 sal open.

Ons streef steeds daarna om ons Graad 8-leerders op die tradisionele Impi-manier te verwelkom. Finale reëlings sal deurgegee word na afloop van die Skool Bestuurspan se vergadering op 25 Januarie 2021. Alle leerders, insluitend Graad 8 leerders, begin dus op 15 Februarie 2021.Comentários


bottom of page